فیلم معرفی کامل دوره آموزش VB.NET در 5 دقیقه (سال 2020) وی بی لرنینگ

آیا می دونید با دونستن یک زبان برنامه نویسی می تونید تمام نیازهای کاری خود را برآورده کنید؟  کد نویسی vb.net رو من به شکل خیلی ساده بهتون میگم و از این پس فقط شما هستید که باید فکر کنید که به چه چیزی نیاز دارید تا با استفاده از آموزشی که براتون می گم به آرزوهاتون برسید.

نصب Visual Studio 

مرحله اول نصب ویژوال استودیو (قسمت اول) (20 دقیقه) (بازدید 12 بار)

مرحله دوم نصب ویژوال استودیو (قسمت دوم) (18 دقیقه) (بازدید 25 بار)

مرحله سوم نصب ویژوال استودیو (قسمت سوم) (25 دقیقه) (بازدید 5 بار)

نصب دیتابیس Sql Server 

مرحله اول نصب دیتابیس sql (قسمت اول) (25 دقیقه) (بازدید 32 بار)

مرحله دوم نصب دیتابیس sql (قسمت دوم) (22 دقیقه) (بازدید 28 بار)

ثبت و جستجوی اطلاعات

مرحله اول ایجاد فرم اصلی (25 دقیقه) (بازدید 32 بار)

مرحله دوم ایجاد فرم ثبت اطلاعات (25 دقیقه) (بازدید 32 بار)

مرحله سوم ایجاد فرم حذف و بروزرسانی اطلاعات  (22 دقیقه) (بازدید 28 بار)

مرحله چهارم ایجاد فرم جستجوی اطلاعات  (22 دقیقه) (بازدید 28 بار)

ایجاد فلوچارت آنلاین

مرحله اول ایجاد فلوچارت عملیاتی آنلاین (قسمت اول) (25 دقیقه) (بازدید 32 بار)

مرحله دوم ایجاد فلوچارت عملیاتی آنلاین (قسمت دوم)  (25 دقیقه) (بازدید 32 بار)

گزارشات

مرحله اول ایجاد گزارشات با EmulSoft  (قسمت اول) (25 دقیقه) (بازدید 32 بار)

مرحله دوم ایجاد گزارشات با EmulSoft (قسمت دوم)  (25 دقیقه) (بازدید 32 بار)

Wamp سرور و Basic4Android

مرحله اول نصب ومپ سرور (25 دقیقه) (بازدید 32 بار)

مرحله دوم نصب بیسیک فور اندروید (25 دقیقه) (بازدید 32 بار)

مرحله سوم پروژه بیسیک فور اندروید (25 دقیقه) ( بازدید 32 بار)

مرحله چهارم پروژه ارسال اطلاعات از Vb.net به ومپ سرور (25 دقیقه) (بازدید 32 بار)